سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت میلگرد ساده

انتخاب کارخانه

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

زمان بروزرسانی: دوشنبه 27 فروردین | ساعت 12:08
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 32 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 38 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 36 ساده آذر گستر سدیدA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 35 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 50 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 45 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 55 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 65 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 60 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 70 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 80 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 75 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
میلگرد 90 ساده شمس گل آذینA1شاخه سادهتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ساده نوین متین

قیمت میلگرد ساده نوین متین

نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 10 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 14 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 16 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 20 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 18 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 22 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 30 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 34-85 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 162-200 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 88-160 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
میلگرد 202-240 ساده نوین متینA1شاخه سادهکارخانهتماس بگیرید
قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

زمان بروزرسانی: دوشنبه 27 فروردین | ساعت 16:11
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 14 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 16 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 18 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 20 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 22 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 23 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 26 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 30 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 32 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 36 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 38 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 45 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 50 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 5.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساختمانی کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف ساختمانیتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1006کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6 کلاف کششی کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف کششیتماس بگیرید
میلگرد 7 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1006کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف کویر کاشانکاشانA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف کویر کاشانکاشانA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف کویر کاشانکاشانA3کلاف آجدارتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد

قیمت میلگرد کلاف امیر آباد

نام محصولمحل تحویلنوع کلافواحدقیمتعملیات
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساختمانی امیر آبادمازندرانکلاف ساختمانیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف امیر آبادمازندرانکلاف آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف امیر آبادمازندرانکلاف آجدارکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز-کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA3کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA3کلاف آجدارتماس بگیرید
فیلتر