سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت لوله

بروزرسانی: 1403/03/6 ساعت 7:22
اسپادان آهن

قیمت لوله مبلی خاور صنعت

نام محصولمحل تحویلطول (m)سایز (mm)ضخامت (mm)قیمتعملیات
لوله مبلی 10 خاور صنعتتهران6100.9تماس بگیرید
لوله مبلی 13 خاور صنعتتهران6130.9تماس بگیرید
لوله مبلی 16 خاور صنعتتهران6160.9تماس بگیرید
لوله مبلی 20 خاور صنعتتهران6180.9تماس بگیرید
لوله مبلی 18 خاور صنعتتهران6200.9تماس بگیرید
لوله مبلی 10 خاور صنعتتهران6101تماس بگیرید
لوله مبلی 13 خاور صنعتتهران6131تماس بگیرید
لوله مبلی 16 خاور صنعتتهران6161تماس بگیرید
لوله مبلی 20 خاور صنعتتهران6181تماس بگیرید
لوله مبلی 18 خاور صنعتتهران6201تماس بگیرید
لوله مبلی 10 خاور صنعتتهران6101010/9/20010.90.9,1.251.25تماس بگیرید
لوله مبلی 16 خاور صنعتتهران6131.25تماس بگیرید
لوله مبلی 13 خاور صنعتتهران6161.25تماس بگیرید
لوله مبلی 18 خاور صنعتتهران6181.25تماس بگیرید
لوله مبلی 20 خاور صنعتتهران6201.25تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت لوله داربستی

نام محصولمحل تحویلطول (m)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
لوله داربستی نیکاناصفهان6214تماس بگیرید
لوله داربستی نیکاناصفهان62.2517.5تماس بگیرید
لوله داربستی بهفلز سپاهاناصفهان6214تماس بگیرید
لوله داربستی بهفلز سپاهاناصفهان6316تماس بگیرید
لوله داربستی زرین برشتماس بگیرید
لوله داربستی زرین برشتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت لوله گازی روکار و توکار کارخانه سپاهان

نام محصولمحل تحویلطول (m)ضخامت (mm)قیمتعملیات
لوله گازی روکار کارخانه سپاهاناصفهان62.5تماس بگیرید
لوله گازی روکار کارخانه سپاهاناصفهان62.5تماس بگیرید
لوله گازی روکار کارخانه سپاهاناصفهان63تماس بگیرید
لوله گازی روکار کارخانه سپاهاناصفهان63تماس بگیرید
لوله گازی روکار کارخانه سپاهاناصفهان63تماس بگیرید
لوله گازی روکار کارخانه سپاهاناصفهان63تماس بگیرید
لوله گازی توکار کارخانه سپاهاناصفهان62.8تماس بگیرید
لوله گازی توکار کارخانه سپاهاناصفهان62.9تماس بگیرید
لوله گازی توکار کارخانه سپاهاناصفهان63.4تماس بگیرید
لوله گازی توکار کارخانه سپاهاناصفهان63.6تماس بگیرید
لوله گازی توکار کارخانه سپاهاناصفهان63.7تماس بگیرید
لوله گازی توکار کارخانه سپاهاناصفهان63.9تماس بگیرید
لوله گازی API توکاراصفهان62.5تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت لوله گالوانیزه

نام محصولمحل تحویلطول (m)سایز (mm)ضخامت (mm)قیمتعملیات
لوله گالوانیزهاصفهان633.42.5تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان642.22تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان642.22.5تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان648.32تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان648.32.5تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان660.32تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان66.32.5تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان621.32تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان626.72.5تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان626.72تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان626.726.7,33.433.42.5تماس بگیرید
لوله گالوانیزهاصفهان633.42تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت لوله اسپیرال

نام محصولطول (m)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
لوله اسپیرال1281428تماس بگیرید
لوله اسپیرال1281670تماس بگیرید
لوله اسپیرال12102380تماس بگیرید
لوله اسپیرال12102980تماس بگیرید
لوله اسپیرال121010/7/2001814281428,35803580تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت لوله جداره چاه

نام محصولطول (m)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
لوله جداره چاه66144تماس بگیرید
لوله جداره چاه66190تماس بگیرید
لوله جداره چاه66237تماس بگیرید
لوله جداره چاه66282تماس بگیرید
لوله جداره چاه66374تماس بگیرید
لوله جداره چاه66310تماس بگیرید
لوله جداره چاه66144144,411411تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت لوله مانیسمان چین رده ۴۰ و ۸۰

نام محصولطول (m)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
لوله مانیسمان چین رده 4062.77تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 4063.38تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 4062.87تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 4063.56تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 4063.68تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 4063.91تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 4065.49تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 4065.16تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 4062.772.77,6.026.027.5تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 8063.73تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 8063.73تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 8064.85تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 8064.55تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 8065.08تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 8067.01تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 8065.54تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 8067.62تماس بگیرید
لوله مانیسمان چین رده 8068.56تماس بگیرید
فیلتر