سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت تیرآهن

بروزرسانی: 1401/07/6 ساعت 0:18
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن ظفر بناب

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 14 ظفر بناببناب (آذربایجان شرقی)12کیلوگرم16,600 تومان
تیرآهن 16 ظفر بناببناب (آذربایجان شرقی)12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 ظفر بناببناب (آذربایجان شرقی)12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 ظفر بناببناب (آذربایجان شرقی)12کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن ناب تبریز

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 14 ناب تبریزبناب (آذربایجان شرقی)12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 ناب تبریزبناب (آذربایجان شرقی)12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 ناب تبریزبناب (آذربایجان شرقی)12کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهاناصفهان12کیلوگرم17,450 تومان
تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهاناصفهان12کیلوگرم17,900 تومان
تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهاناصفهان12کیلوگرم18,950 تومان
تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهاناصفهان12کیلوگرم19,500 تومان
تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهاناصفهان12کیلوگرم17,900 تومان
تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهاناصفهان12کیلوگرم17,500 تومان
تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهاناصفهان12کیلوگرم19,000 تومان
تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهاناصفهان12کیلوگرم20,450 تومان
تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز12کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 14 یزد (احرامیان)یزد12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 یزد (احرامیان)یزد12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 یزد (احرامیان)یزد12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 یزد (احرامیان)یزد12کیلوگرم17,600 تومان
تیرآهن 22 یزد (احرامیان)یزد12کیلوگرم17,000 تومان
تیرآهن 20 یزد (احرامیان)یزد12کیلوگرم17,100 تومان
تیرآهن 24 یزد (احرامیان)یزد12کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن صنعت ماهان

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 14 صنعت ماهانتهران12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 صنعت ماهانتهران12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 صنعت ماهانتهران12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 صنعت ماهانتهران12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 صنعت ماهانتهران12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 صنعت ماهانتهران12کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن البرز ایرانیان (فایکو)

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)ساری12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)ساری12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)ساری12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان (فایکو)ساری12کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن صبح پارسیان

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 14 صبح پارسیانخراسان رضوی12کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن شاهین بناب

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 16 شاهین بناببناب (آذربایجان شرقی)12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 شاهین بناببناب (آذربایجان شرقی)12کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن زنبوری

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 14 زنبوری بنگاه اصفهاناصفهان12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 زنبوری بنگاه اصفهاناصفهان12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 زنبوری بنگاه اصفهاناصفهان12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 20 زنبوری بنگاه اصفهاناصفهان12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 زنبوری بنگاه اصفهاناصفهان12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 27 زنبوری بنگاه اصفهاناصفهان12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 24 زنبوری بنگاه اصفهاناصفهان12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 30 زنبوری بنگاه اصفهاناصفهان12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 14 زنبوری بنگاه تهرانتهران12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 16 زنبوری بنگاه تهرانتهران12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 18 زنبوری بنگاه تهرانتهران12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 22 زنبوری بنگاه تهرانتهران12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 20 زنبوری بنگاه تهرانتهران12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 24 زنبوری بنگاه تهرانتهران12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 30 زنبوری بنگاه تهرانتهران12شاخهتماس بگیرید
تیرآهن 27 زنبوری بنگاه تهرانتهران12شاخهتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت تیرآهن هاش

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
تیرآهن 10 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 12 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 22 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 26 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 28 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 32 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 30 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 34 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 36 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 45 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 40 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 50 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 60 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 55 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 65 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 70 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 90 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 80 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 100 هاش سبک (HEA) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 10 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 12 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 14 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 16 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 20 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 18 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 22 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 26 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 24 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 30 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 28 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 32 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 34 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 40 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 36 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 45 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 55 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 50 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 60 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 65 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 80 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 70 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 90 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 10 هاش سبک (HEA) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم46,100 تومان
تیرآهن 100 هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهاناصفهان12کیلوگرمتماس بگیرید
تیرآهن 12 هاش سبک (HEA) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم46,100 تومان
تیرآهن 16 هاش سبک (HEA) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم40,100 تومان
تیرآهن 14 هاش سبک (HEA) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم29,100 تومان
تیرآهن 18 هاش سبک (HEA) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم29,600 تومان
تیرآهن 20 هاش سبک (HEA) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم28,600 تومان
تیرآهن 12 هاش سنگین (HEB) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم46,100 تومان
تیرآهن 10 هاش سنگین (HEB) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم46,100 تومان
تیرآهن 14 هاش سنگین (HEB) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم28,600 تومان
تیرآهن 16 هاش سنگین (HEB) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم28,600 تومان
تیرآهن 18 هاش سنگین (HEB) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم28,600 تومان
تیرآهن 20 هاش سنگین (HEB) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم36,600 تومان
تیرآهن 30 هاش سنگین (HEB) بنگاه تهرانتهران12کیلوگرم48,100 تومان
فیلتر