سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت میلگرد

انتخاب کارخانه

قیمت میلگرد ذوب آهن
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 13:25
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان26,390 تومان
میلگرد 14 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان23,970 تومان
میلگرد 16 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان23,970 تومان
میلگرد 18 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان23,780 تومان
میلگرد 22 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان23,780 تومان
میلگرد 20 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان23,780 تومان
میلگرد 25 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان25,390 تومان
میلگرد 28 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان23,780 تومان
میلگرد 32 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان24,150 تومان
قیمت میلگرد سیادن ابهر
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 11:23
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 فولاد عتیقA2شاخه آجدارابهر (زنجان)23,637 تومان
میلگرد 10 فولاد عتیقA2شاخه آجدارابهر (زنجان)23,090 تومان
میلگرد 10 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد عتیقA2شاخه آجدارابهر (زنجان)23,090 تومان
میلگرد 16 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,090 تومان
میلگرد 14 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,090 تومان
میلگرد 18 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,090 تومان
میلگرد 20 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,090 تومان
میلگرد 25 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,090 تومان
میلگرد 22 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)23,090 تومان
میلگرد 28 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 15:03
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 12 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 16 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 14 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 18 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)22,730 تومان
میلگرد 22 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 20 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)22,730 تومان
میلگرد 25 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 28 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 32 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 15:03
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)22,730 تومان
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)22,730 تومان
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)22,545 تومان
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)22,545 تومان
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 32 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد نیشابور
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 13:25
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 14 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور22,910 تومان
میلگرد 12 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 16 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور22,910 تومان
میلگرد 18 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور22,910 تومان
میلگرد 22 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور22,910 تومان
میلگرد 20 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور22,910 تومان
میلگرد 25 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور22,910 تومان
میلگرد 32 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 28 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور22,910 تومان
قیمت میلگرد راد همدان
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 10:38
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان26,450 تومان
میلگرد 10 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان25,540 تومان
میلگرد 12 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان24,900 تومان
میلگرد 14 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان24,630 تومان
میلگرد 16 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان24,630 تومان
میلگرد 18 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان24,630 تومان
میلگرد 20 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان24,630 تومان
میلگرد 22 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان24,630 تومان
میلگرد 25 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان24,680 تومان
میلگرد 28 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان24,680 تومان
میلگرد 32 راد همدانA3شاخه آجدارهمدانتماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 10:38
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 8 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,270 تومان
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,090 تومان
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,545 تومان
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,545 تومان
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,545 تومان
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,545 تومان
میلگرد 25 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,545 تومان
میلگرد 22 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,545 تومان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 12:15
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان24,465 تومان
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان24,280 تومان
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان24,280 تومان
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان23,735 تومان
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان23,735 تومان
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان23,735 تومان
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان23,735 تومان
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان23,735 تومان
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان24,100 تومان
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان24,100 تومان
میلگرد 32 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان24,100 تومان
قیمت میلگرد آذر فولاد امین
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 12:15
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,580 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,130 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,580 تومان
میلگرد 14 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)23,580 تومان
میلگرد 12 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)24,130 تومان
میلگرد 16 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)23,580 تومان
میلگرد 20 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)23,580 تومان
میلگرد 18 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)23,580 تومان
میلگرد 22 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)23,580 تومان
میلگرد 25 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)23,580 تومان
میلگرد 32 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)23,580 تومان
میلگرد 28 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)23,580 تومان
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 13:25
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)24,900 تومان
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)22,990 تومان
میلگرد 14 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)22,990 تومان
میلگرد 18 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)22,990 تومان
میلگرد 20 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)22,990 تومان
میلگرد 25 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)22,990 تومان
میلگرد 22 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)22,990 تومان
میلگرد 28 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد ظفر بناب
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 11:57
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,910 تومان
میلگرد 12 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,730 تومان
میلگرد 10 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,730 تومان
میلگرد 14 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,365 تومان
میلگرد 18 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,365 تومان
میلگرد 16 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,365 تومان
میلگرد 20 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,365 تومان
میلگرد 22 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,365 تومان
میلگرد 28 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 25 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,365 تومان
میلگرد 32 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,365 تومان
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 15:17
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد26,055 تومان
میلگرد 12 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,655 تومان
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد25,055 تومان
میلگرد 14 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,155 تومان
میلگرد 18 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,055 تومان
میلگرد 16 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,155 تومان
میلگرد 20 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,055 تومان
میلگرد 22 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,055 تومان
میلگرد 28 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,055 تومان
میلگرد 25 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,055 تومان
میلگرد 30 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 36 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 32 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد24,155 تومان
میلگرد 40 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد کویر کاشان
زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 13:25
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان25,360 تومان
میلگرد 8 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان25,720 تومان
میلگرد 10 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان25,540 تومان
میلگرد 10 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان25,090 تومان
میلگرد 10 کویر کاشان5SP70CR2A4CK45CK60MO40st37st37,stw22st52stw22شاخه آجدارکاشان26,270 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان25,360 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان24,450 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان26,270 تومان
میلگرد 14 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان25,720 تومان
میلگرد 14 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان24,360 تومان
میلگرد 16 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان24,360 تومان
میلگرد 16 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان26,630 تومان
میلگرد 18 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان25,720 تومان
میلگرد 20 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان24,360 تومان
میلگرد 20 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان25,720 تومان
میلگرد 22 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان24,360 تومان
میلگرد 22 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان25,720 تومان
میلگرد 25 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان24,360 تومان
میلگرد 25 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان25,720 تومان
قیمت میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

زمان بروزرسانی: شنبه 05 خرداد | ساعت 10:57
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 14 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 16 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 18 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 20 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 22 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 23 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 25 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 26 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 28 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 30 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 32 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 34 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 36 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 38 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 40 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشان27,000 تومان
میلگرد 45 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
میلگرد 50 ساده کویر کاشانA1شاخه سادهکاشانتماس بگیرید
فیلتر