سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت میلگرد

انتخاب کارخانه

قیمت میلگرد راد همدان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:00
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 راد همدانA2شاخه آجدارهمدانتماس بگیرید
میلگرد 10 راد همدانA2شاخه آجدارهمدان28,090 تومان
میلگرد 12 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان27,450 تومان
میلگرد 14 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان27,180 تومان
میلگرد 16 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان27,180 تومان
میلگرد 18 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان27,180 تومان
میلگرد 20 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان27,180 تومان
میلگرد 22 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان27,180 تومان
میلگرد 25 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان27,230 تومان
میلگرد 28 راد همدانA3شاخه آجدارهمدان27,230 تومان
میلگرد 32 راد همدانA3شاخه آجدارهمدانتماس بگیرید
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,275 تومان
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,275 تومان
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,090 تومان
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)24,090 تومان
میلگرد 22 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیادن ابهر
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 فولاد عتیقA2شاخه آجدارابهر (زنجان)27,000 تومان
میلگرد 10 فولاد عتیقA2شاخه آجدارابهر (زنجان)25,636 تومان
میلگرد 10 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد عتیقA2شاخه آجدارابهر (زنجان)25,636 تومان
میلگرد 16 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,909 تومان
میلگرد 14 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,909 تومان
میلگرد 18 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,909 تومان
میلگرد 20 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,909 تومان
میلگرد 25 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,909 تومان
میلگرد 22 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,909 تومان
میلگرد 28 فولاد عتیقA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)26,635 تومان
میلگرد 8 سیرجان حدید جنوبA2شاخه آجدارسیرجان (کرمان)27,180 تومان
میلگرد 12 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)26,450 تومان
میلگرد 16 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,545 تومان
میلگرد 14 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,545 تومان
میلگرد 18 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,545 تومان
میلگرد 20 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,545 تومان
میلگرد 25 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,545 تومان
میلگرد 22 سیرجان حدید جنوبA3شاخه آجدارسیرجان (کرمان)25,545 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 14 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنان26,750 تومان
میلگرد 8 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA2شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 12 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 10 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
میلگرد 14 نورد گرم سمنانA3شاخه آجدارسمنانتماس بگیرید
قیمت میلگرد ارگ تبریز
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:00
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 16 ارگ تبریزA4شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 8 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 10 ارگ تبریزA2شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 12 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 16 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز25,100 تومان
میلگرد 14 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز25,100 تومان
میلگرد 18 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز25,100 تومان
میلگرد 20 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز25,100 تومان
میلگرد 25 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 22 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریز25,100 تومان
میلگرد 28 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 ارگ تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان26,545 تومان
میلگرد 12 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,365 تومان
میلگرد 10 آناهیتا گیلانA2شاخه آجدارگیلان26,365 تومان
میلگرد 14 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,180 تومان
میلگرد 16 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,180 تومان
میلگرد 18 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,180 تومان
میلگرد 22 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,180 تومان
میلگرد 20 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان25,180 تومان
میلگرد 25 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,185 تومان
میلگرد 28 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,185 تومان
میلگرد 32 آناهیتا گیلانA3شاخه آجدارگیلان26,185 تومان
قیمت میلگرد آذر فولاد امین
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)27,180 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,720 تومان
میلگرد 10 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)27,180 تومان
میلگرد 14 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,180 تومان
میلگرد 12 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,720 تومان
میلگرد 16 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,180 تومان
میلگرد 20 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,180 تومان
میلگرد 18 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,180 تومان
میلگرد 22 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,180 تومان
میلگرد 25 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,180 تومان
میلگرد 32 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,180 تومان
میلگرد 28 آذر فولاد امینA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,180 تومان
قیمت میلگرد نیشابور
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 14 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 12 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 16 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور24,545 تومان
میلگرد 18 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور24,545 تومان
میلگرد 22 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور24,545 تومان
میلگرد 20 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 25 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابورتماس بگیرید
میلگرد 28 نیشابور (فولاد خراسان)A3شاخه آجدارنیشابور24,545 تومان
قیمت میلگرد هشترود
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)27,270 تومان
میلگرد 8 هشترودA2شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)27,725 تومان
میلگرد 12 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)27,270 تومان
میلگرد 14 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,820 تومان
میلگرد 18 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,820 تومان
میلگرد 16 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,820 تومان
میلگرد 20 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,820 تومان
میلگرد 25 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 22 هشترودA3شاخه آجدارهشترود (آذربایجان شرقی)25,820 تومان
قیمت میلگرد حسن رود
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان26,809 تومان
میلگرد 10 حسن رود (گیلان)A2شاخه آجدارگیلان26,535 تومان
میلگرد 14 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان25,625 تومان
میلگرد 12 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان26,535 تومان
میلگرد 16 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان25,625 تومان
میلگرد 20 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان25,625 تومان
میلگرد 18 حسن رود (گیلان)A3شاخه آجدارگیلان25,625 تومان
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 8 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیل25,730 تومان
میلگرد 10 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA2شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 14 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن اردبیلA3شاخه آجداراردبیلتماس بگیرید
قیمت میلگرد فولاد کاوه اروند
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:00
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 32 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 28 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 25 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 10 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهر24,090 تومان
میلگرد 18 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهرتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهر24,090 تومان
میلگرد 20 فولاد کاوه اروندA3شاخه آجداراروند -خرمشهر24,090 تومان
قیمت میلگرد سرمد ابرکوه
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 12 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 16 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)24,545 تومان
میلگرد 14 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)24,636 تومان
میلگرد 18 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 22 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 20 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)24,545 تومان
میلگرد 25 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 28 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
میلگرد 32 سرمد ابرکوهA3شاخه آجدارابرکوه (یزد)تماس بگیرید
قیمت میلگرد فایکو (البرز ایرانیان)
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری24,950 تومان
میلگرد 12 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری24,950 تومان
میلگرد 16 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری24,950 تومان
میلگرد 14 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری24,950 تومان
میلگرد 18 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری24,950 تومان
میلگرد 22 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری24,950 تومان
میلگرد 20 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری24,950 تومان
میلگرد 25 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری24,950 تومان
میلگرد 28 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساریتماس بگیرید
میلگرد 32 فایکو (البرز ایرانیان)A3شاخه آجدارساری24,950 تومان
قیمت میلگرد کیان فولاد ابهر
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 10 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,800 تومان
میلگرد 14 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,800 تومان
میلگرد 18 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,800 تومان
میلگرد 20 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,800 تومان
میلگرد 25 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,800 تومان
میلگرد 22 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)24,800 تومان
میلگرد 28 کیان فولاد ابهرA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد ظفر بناب
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)26,275 تومان
میلگرد 12 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,910 تومان
میلگرد 10 ظفر بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,910 تومان
میلگرد 14 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,545 تومان
میلگرد 18 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,545 تومان
میلگرد 16 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,545 تومان
میلگرد 20 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,545 تومان
میلگرد 22 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,545 تومان
میلگرد 28 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 25 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,545 تومان
میلگرد 32 ظفر بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)25,545 تومان
قیمت میلگرد بردسیر کرمان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)21,610 تومان
میلگرد 14 بردسیر کرمانA2شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 14 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 16 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 18 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 22 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 20 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 25 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
میلگرد 28 بردسیر کرمانA3شاخه آجداربردسیر (کرمان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد پرشین فولاد
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 12 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 16 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)23,900 تومان
میلگرد 18 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)23,900 تومان
میلگرد 22 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)23,900 تومان
میلگرد 25 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 32 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 28 پرشین فولادA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
قیمت میلگرد درپاد تبریز
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز26,260 تومان
میلگرد 10 درپاد تبریزA2شاخه آجدارتبریز25,715 تومان
میلگرد 14 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز25,350 تومان
میلگرد 12 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز25,715 تومان
میلگرد 16 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز25,350 تومان
میلگرد 18 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز25,350 تومان
میلگرد 22 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 20 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریز25,350 تومان
میلگرد 25 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 28 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
میلگرد 32 درپاد تبریزA3شاخه آجدارتبریزتماس بگیرید
قیمت میلگرد شاهین بناب
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 8 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 10 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA2شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,800 تومان
میلگرد 14 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,800 تومان
میلگرد 18 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,800 تومان
میلگرد 22 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,800 تومان
میلگرد 20 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,800 تومان
میلگرد 25 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,800 تومان
میلگرد 32 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 28 شاهین بنابA3شاخه آجداربناب (آذربایجان شرقی)23,800 تومان
قیمت میلگرد ذوب آهن و نورد کرمان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 8 ذوب آهن و نورد کرمانA2شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 10 ذوب آهن و نورد کرمانA2شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 12 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 16 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمان22,890 تومان
میلگرد 14 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 28 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
میلگرد 32 ذوب آهن و نورد کرمانA3شاخه آجدارکرمانتماس بگیرید
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)27,265 تومان
میلگرد 8 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,720 تومان
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA2شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,535 تومان
میلگرد 10 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,990 تومان
میلگرد 14 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,355 تومان
میلگرد 12 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,535 تومان
میلگرد 16 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,355 تومان
میلگرد 20 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,355 تومان
میلگرد 18 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,355 تومان
میلگرد 22 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,355 تومان
میلگرد 25 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,355 تومان
میلگرد 32 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,535 تومان
میلگرد 28 کاوه تیکمه داشA3شاخه آجداربستان آباد (آذربایجان شرقی)26,355 تومان
قیمت میلگرد آریان فولاد
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)26,090 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,900 تومان
میلگرد 10 آریان فولادA2شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)26,000 تومان
میلگرد 12 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)26,000 تومان
میلگرد 14 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,730 تومان
میلگرد 18 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,730 تومان
میلگرد 16 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,730 تومان
میلگرد 20 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,730 تومان
میلگرد 25 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,730 تومان
میلگرد 22 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)25,730 تومان
میلگرد 28 آریان فولادA3شاخه آجداربویین زهرا (قزوین)تماس بگیرید
ريالیمت میلگرد البرز غرب
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 12 البرز غربA2شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 14 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 16 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 20 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 18 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 22 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
میلگرد 25 البرز غربA3شاخه آجدارابهر (زنجان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد جهان فولاد غرب
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه23,725 تومان
میلگرد 14 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه23,545 تومان
میلگرد 16 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاه23,545 تومان
میلگرد 20 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 18 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 22 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
میلگرد 25 جهان فولاد غربA3شاخه آجدارکرمانشاهتماس بگیرید
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 14 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)24,725 تومان
میلگرد 12 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 16 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 20 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)24,725 تومان
میلگرد 18 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 22 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 25 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)24,725 تومان
میلگرد 32 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
میلگرد 28 میانه (فولاد آذربایجان)A3شاخه آجدارمیانه (آذربایجان شرقی)تماس بگیرید
قیمت میلگرد ذوب آهن
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان26,540 تومان
میلگرد 14 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان25,360 تومان
میلگرد 16 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان25,360 تومان
میلگرد 18 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان25,180 تومان
میلگرد 22 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان25,180 تومان
میلگرد 20 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان25,180 تومان
میلگرد 25 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان25,450 تومان
میلگرد 28 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان25,630 تومان
میلگرد 32 ذوب آهنA3شاخه آجداراصفهان25,450 تومان
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد27,180 تومان
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد26,815 تومان
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,180 تومان
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,180 تومان
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,180 تومان
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,180 تومان
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,180 تومان
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکرد25,180 تومان
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرسA3شاخه آجدارشهرکردتماس بگیرید
قیمت میلگرد خرمدشت
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 32 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 8 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)27,090 تومان
میلگرد 8 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)27,360 تومان
میلگرد 10 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,630 تومان
میلگرد 12 خرمدشتA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,630 تومان
میلگرد 10 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)26,090 تومان
میلگرد 12 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,630 تومان
میلگرد 14 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 16 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 25 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 22 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 28 خرمدشتA3شاخه آجدارتاکستان (قزوین)تماس بگیرید
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:00
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهران27,090 تومان
میلگرد 10 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 سپهر ایرانیانA2شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
ريالیمت میلگرد امیرکبیر خزر
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA2شاخه آجداررشت25,815 تومان
میلگرد 10 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت26,180 تومان
میلگرد 12 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,635 تومان
میلگرد 16 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,180 تومان
میلگرد 14 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,180 تومان
میلگرد 18 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,180 تومان
میلگرد 20 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,180 تومان
میلگرد 22 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,180 تومان
میلگرد 28 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,270 تومان
میلگرد 25 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,180 تومان
میلگرد 32 امیرکبیر خزرA3شاخه آجداررشت25,270 تومان
ريالیمت میلگرد قائم
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 قائمA3شاخه آجدارشهرضا25,185 تومان
میلگرد 16 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,550 تومان
میلگرد 14 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,550 تومان
میلگرد 18 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,550 تومان
میلگرد 22 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,550 تومان
میلگرد 20 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,550 تومان
میلگرد 25 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,550 تومان
میلگرد 28 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,550 تومان
میلگرد 32 قائمA3شاخه آجدارشهرضا24,550 تومان
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 12 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 10 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 14 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 18 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 16 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 20 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 22 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزد25,100 تومان
میلگرد 28 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 25 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 30 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 36 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 32 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
میلگرد 40 یزد (احرامیان)A3شاخه آجداریزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد صنایع فولاد کاوه
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 14 صنایع فولاد کاوهA3شاخه آجدارساوه26,000 تومان
قیمت میلگرد کوثر اهواز
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 10 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 8 کوثر اهوازA2شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 10 کوثر اهوازA2شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهواز24,090 تومان
میلگرد 18 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 22 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
میلگرد 32 کوثر اهوازA3شاخه آجداراهوازتماس بگیرید
قیمت میلگرد هیربد زرندیه
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 هیربد زرندیهA2شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 10 هیربد زرندیهA2شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 12 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)25,630 تومان
میلگرد 16 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)27,100 تومان
میلگرد 14 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)27,100 تومان
میلگرد 18 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)25,000 تومان
میلگرد 20 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)25,000 تومان
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)25,000 تومان
میلگرد 22 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)25,000 تومان
میلگرد 25 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 32 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
میلگرد 28 هیربد زرندیهA3شاخه آجدارزرندیه (مرکزی)تماس بگیرید
ريالیمت میلگرد روهینا دزفول
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 14 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 12 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 16 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 20 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 18 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 22 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 25 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 32 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
میلگرد 28 روهینا دزفولA3شاخه آجداردزفولتماس بگیرید
قیمت میلگرد شاهرود
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 12 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)27,000 تومان
میلگرد 16 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)26,000 تومان
میلگرد 14 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)26,000 تومان
میلگرد 18 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)26,000 تومان
میلگرد 22 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)26,230 تومان
میلگرد 20 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)26,000 تومان
میلگرد 25 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 28 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
میلگرد 32 شاهرودA3شاخه آجدارشاهرود (سمنان)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 18 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 16 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 20 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 25 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
میلگرد 22 میاندوآبA3شاخه آجدارمیاندوآبتماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبA2شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 8 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
میلگرد 28 آریا ذوبA3شاخه آجداراشتهارد (البرز)تماس بگیرید
قیمت میلگرد کیان کاشان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 20 کیان کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 کیان کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 10 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 8 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 12 کیان کاشانA2شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 16 کیان کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 14 کیان کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
قیمت میلگرد کویر کاشان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان26,930 تومان
میلگرد 8 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان26,650 تومان
میلگرد 10 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان26,740 تومان
میلگرد 10 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان26,600 تومان
میلگرد 10 کویر کاشان5SP70CR2A4CK45CK60MO40st37st37,stw22st52stw22شاخه آجدارکاشان28,150 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان26,370 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA2شاخه آجدارکاشان26,380 تومان
میلگرد 12 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان28,150 تومان
میلگرد 14 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان28,250 تومان
میلگرد 14 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان26,100 تومان
میلگرد 16 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان26,100 تومان
میلگرد 16 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان27,850 تومان
میلگرد 18 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشانتماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان27,850 تومان
میلگرد 20 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان26,100 تومان
میلگرد 20 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان27,850 تومان
میلگرد 22 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان26,100 تومان
میلگرد 22 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان27,850 تومان
میلگرد 25 کویر کاشانA3شاخه آجدارکاشان26,100 تومان
میلگرد 25 کویر کاشانA4شاخه آجدارکاشان27,850 تومان
قیمت میلگرد نیک صدرا توس
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 14 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 18 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 16 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 20 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 25 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 22 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 28 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
میلگرد 32 نیک صدرا توسA3شاخه آجدارطوس (خراسان رضوی)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 16 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 14 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 18 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
میلگرد 20 صبح پارسیانA3شاخه آجدارتاکستان(قزوین)تماس بگیرید
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 12 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
میلگرد 20 فولاد معراج البرز گلستانA3شاخه آجدارگلستانتماس بگیرید
قیمت میلگرد پارس آرمان
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 12:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,590 تومان
میلگرد 8 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)27,000 تومان
میلگرد 12 پارس آرمانA2شاخه آجدارتاکستان (قزوین)25,590 تومان
ريالیمت میلگرد بافق یزد
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)26,820 تومان
میلگرد 8 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)28,185 تومان
میلگرد 12 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)26,545 تومان
میلگرد 14 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,185 تومان
میلگرد 18 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,000 تومان
میلگرد 16 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,185 تومان
میلگرد 20 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,000 تومان
میلگرد 25 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,090 تومان
میلگرد 22 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,000 تومان
میلگرد 28 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,090 تومان
میلگرد 32 بافق یزدA3شاخه آجداربافق (یزد)25,090 تومان
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 10 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 8 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 12 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 14 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 18 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 16 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 20 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 25 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
میلگرد 22 گلستانA3شاخه آجدارمینودشت (گلستان)تماس بگیرید
قیمت میلگرد شمس سپهر
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 8 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 10 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
میلگرد 12 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهران25,750 تومان
میلگرد 14 شمس سپهرA3شاخه آجدارتهرانتماس بگیرید
قیمت میلگرد قزوین
زمان بروزرسانی: پنجشنبه 21 تیر | ساعت 10:27
نام محصولآنالیزحالتمحل تحویلقیمتعملیات
میلگرد 32 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 28 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 25 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 22 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 20 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 8 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 12 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 10 قزوینA2شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 14 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 18 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
میلگرد 16 قزوینA3شاخه آجدارقزوینتماس بگیرید
فیلتر