سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش

فروشنده
03131319090

قیمت نبشی و ناودانی

بروزرسانی: 1403/04/22 ساعت 15:19
اسپادان آهن

قیمت نبشی

نام محصولمحل تحویلطول (m)سایز ناودانیواحدقیمتعملیات
نبشی 3 ناب تبریزتبریز123کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 4 ناب تبریزتبریز124کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 4 ناب تبریزتبریز124کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 4.5 ناب تبریزتبریز124.5کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریزتبریز125کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریزتبریز125کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریزتبریز125کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 5 ناب تبریزتبریز125کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 6 ناب تبریزتبریز126کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 6 ناب تبریزتبریز126کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 6 ناب تبریزتبریز126کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 6 ناب تبریزتبریز126کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 7 ناب تبریزتبریز127کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 7 ناب تبریزتبریز127کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 7 ناب تبریزتبریز127کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 8 ناب تبریزتبریز128کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 8 ناب تبریزتبریز128کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریزتبریز1210کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریزتبریز1210کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریزتبریز1210کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریزتبریز1210کیلوگرمتماس بگیرید
نبشی 10 ناب تبریزتبریز1212/5/2001610کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت ناودانی

نام محصولمحل تحویلطول (m)سایز ناودانیواحدقیمتعملیات
ناودانی 8 ناب تبریزتبریز128کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 8 ناب تبریزتبریز128کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 8 ناب تبریزتبریز128کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 10 ناب تبریزتبریز1210کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 10 ناب تبریزتبریز1210کیلوگرم20,050 تومان
ناودانی 10 ناب تبریزتبریز121010/7/20018کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 12 ناب تبریزتبریز1212کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 12 ناب تبریزتبریز1212کیلوگرم20,050 تومان
ناودانی 12 ناب تبریزتبریز1212کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 14 ناب تبریزتبریز1214کیلوگرم20,050 تومان
ناودانی 14 ناب تبریزتبریز1214کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 14 ناب تبریزتبریز1214کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 16 ناب تبریزتبریز1216کیلوگرم20,350 تومان
ناودانی 16 ناب تبریزتبریز1216کیلوگرمتماس بگیرید
ناودانی 16 ناب تبریزتبریز1216کیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت سپری

نام محصولمحل تحویلطول (m)واحدقیمتعملیات
سپری 4 بنگاه اصفهاناصفهان6کیلوگرم20,700 تومان
سپری 5 بنگاه اصفهاناصفهان620,700 تومان
فیلتر