سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت قوطی و پروفیل

بروزرسانی: 1402/03/15 ساعت 23:57
اسپادان آهن

قیمت قوطی گالوانیزه

نام محصولمحل تحویلسایز (mm)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
قوطی گالوانیزهاصفهان20*2028.2تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان40*40216.2تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان80*40224.4تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان60*60224.4تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان70*70228.5تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان80*80232.5تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان20*202.510.25تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان40*402.520.25تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان80*402.530.5تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان60*602.530.5تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان70*702.535.6تماس بگیرید
قوطی گالوانیزهاصفهان20*2020*20,80*880*822.52/1/200540.640.6,8.28.2تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعت

نام محصولمحل تحویلسایز (mm)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران20*200.9تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران30*200.9تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران40*400.9تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران30*300.9تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران40*600.9تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران50*500.9تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران80*400.9تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران60*600.9تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران20*201تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران30*201تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران30*301تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران40*401تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران60*401تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران60*601تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران50*501تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران80*401تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران20*201.25تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران30*301.25تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران30*201.25تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران40*401.25تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران40*601.25تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران60*601.25تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران50*501.25تماس بگیرید
قوطی صنعتی با ورق روغنی (قوطی مبلی) خاور صنعتتهران20*2020*20,80*4080*400.90.9,1.251.25تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت قوطی صنعتی

نام محصولمحل تحویلسایز (mm)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
قوطی صنعتی نیکاناصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکاناصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکاناصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکاناصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکاناصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکاناصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی نیکاناصفهانتماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهداصفهان20*40211.5تماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهداصفهان20*2027.7تماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهداصفهان40*40215تماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهداصفهان40*402.519تماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهداصفهان80*60227تماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهداصفهان40*802.529تماس بگیرید
قوطی صنعتی فولاد پروفیل مشهداصفهان90*902.543تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان20*2027.7تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان30*30211.5تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان80*40223تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان40*40215تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان90*90234تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان40*402.519تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان40*802.529تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان60*402.524تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان80*802.538تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان100*402.533تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان90*90342تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان90*90339تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان100*100356تماس بگیرید
قوطی صنعتی بهفلز سپاهاناصفهان100*40100*40,20*2020*2022/2/20013397.77/6/2039تماس بگیرید
قوطی صنعتی زرین برشاصفهان215تماس بگیرید
قوطی صنعتی زرین برشاصفهان234تماس بگیرید
قوطی صنعتی زرین برشاصفهان219تماس بگیرید
قوطی صنعتی زرین برشاصفهان2.519تماس بگیرید
قوطی صنعتی زرین برشاصفهان2.529تماس بگیرید
قوطی صنعتی زرین برشاصفهان2.538تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت پروفیل درب و پنجره نیکان اصفهان

نام محصولمحل تحویلطول (m)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
پروفیل درب و پنجره نیکان اصفهاناصفهان6214.8تماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره نیکان اصفهاناصفهان6214.8تماس بگیرید
پروفیل درب و پنجره نیکان اصفهاناصفهان6214.8تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت قوطی ستونی بهفلز

نام محصولمحل تحویلطول (m)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
قوطی ستونی بهفلزاصفهان62.556تماس بگیرید
قوطی ستونی بهفلزاصفهان6368تماس بگیرید
قوطی ستونی بهفلزاصفهان6373تماس بگیرید
قوطی ستونی بهفلزاصفهان6380تماس بگیرید
قوطی ستونی بهفلزاصفهان62.52/4/200445656,9898تماس بگیرید
قوطی ستونی بهفلزاصفهان64105تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)

نام محصولمحل تحویلطول (m)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)اصفهان6232تماس بگیرید
پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)اصفهان62.540تماس بگیرید
پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)اصفهان62.541تماس بگیرید
پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)اصفهان62.543تماس بگیرید
پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)اصفهان6347تماس بگیرید
پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)اصفهان622/2/200133232,4949تماس بگیرید
پروفیل زد (ورق فولاد مبارکه)اصفهان6352تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت پروفیل c (سی پرلین) فولاد بام اسپادانا

نام محصولمحل تحویلطول (m)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
پروفیل c (سی پرلین) فولاد بام اسپادانااصفهان6323تماس بگیرید
پروفیل c (سی پرلین) فولاد بام اسپادانااصفهان6345تماس بگیرید
پروفیل c (سی پرلین) فولاد بام اسپادانااصفهان6348تماس بگیرید
پروفیل c (سی پرلین) فولاد بام اسپادانااصفهان6351تماس بگیرید
پروفیل c (سی پرلین) فولاد بام اسپادانااصفهان632323,5555تماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت پروفیل آبرو فولاد بام اسپادانا

نام محصولمحل تحویلطول (m)ضخامت (mm)وزن (kg)قیمتعملیات
پروفیل آبرو فولاد بام اسپادانااصفهان6390تماس بگیرید
پروفیل آبرو فولاد بام اسپادانااصفهان63115115,9090تماس بگیرید
فیلتر