سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

کارشناس فروش میلگرد

فروشنده
03131319090

قیمت کلاف

بروزرسانی: 1401/07/6 ساعت 6:12
کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 5.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساختمانی کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف ساختمانیتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1006کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6 کلاف کششی کویر کاشانکاشانساختمانیکلاف کششیتماس بگیرید
میلگرد 7 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1006کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف ساده کویر کاشانکاشان1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف کویر کاشانکاشانA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف کویر کاشانکاشانA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف کویر کاشانکاشانA3کلاف آجدارتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت میلگرد کلاف فولاد یزد

نام محصولمحل تحویلنوع کلافواحدقیمتعملیات
میلگرد 6.5 کلاف ساده فولاد یزدکارخانهکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده فولاد یزدکارخانهکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده فولاد یزدکارخانهکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 5.5 کلاف ساده فولاد یزدکارخانهکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده فولاد یزدکارخانهکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف الیگودرز

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 6.5 کلاف کششی الیگودرزالیگودرز3SPکلاف کششیتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده الیگودرزالیگودرز1008کلاف ساده17,600 تومان
میلگرد 5.5 کلاف ساختمانی الیگودرزالیگودرز3SPکلاف ساختمانی17,600 تومان
میلگرد 8 کلاف الیگودرزالیگودرزA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف الیگودرزالیگودرزA2کلاف آجدار17,400 تومان
اسپادان آهن

قیمت میلگرد کلاف ابهر

نام محصولمحل تحویلنوع کلافواحدقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساده ابهرابهر (زنجان)کلاف سادهکیلوگرم17,300 تومان
میلگرد 5.5 کلاف ساده ابهرابهر (زنجان)کلاف سادهکیلوگرم17,930 تومان
میلگرد 6.5 کلاف ساده ابهرابهر (زنجان)کلاف سادهکیلوگرم17,100 تومان
میلگرد 6.5 کلاف ساختمانی ابهرابهر (زنجان)کلاف ساختمانیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده ابهرابهر (زنجان)کلاف سادهکیلوگرم17,730 تومان
میلگرد 10 کلاف ساده ابهرابهر (زنجان)کلاف سادهکیلوگرم17,730 تومان
اسپادان آهن

قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن

نام محصولمحل تحویلنوع کلافواحدقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساده ذوب آهناصفهانکلاف سادهکیلوگرم17,300 تومان
میلگرد 6.5 کلاف ساده ذوب آهناصفهانکلاف سادهکیلوگرم17,150 تومان
میلگرد 8 کلاف ساده ذوب آهناصفهانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده ذوب آهناصفهانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف ساده ذوب آهناصفهانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت میلگرد کلاف زاگرس ملایر

نام محصولمحل تحویلنوع کلافواحدقیمتعملیات
میلگرد 6.5 کلاف زاگرس ملایرملایرکلاف سادهکیلوگرم16,750 تومان
گروه ملی صنعتی فولاد ایران

قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز1008کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهواز-کلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA3کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA2کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایراناهوازA3کلاف آجدارتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت میلگرد کلاف نطنز

نام محصولمحل تحویلنوع کلافواحدقیمتعملیات
میلگرد 6.5 کلاف ساده نطنزنطنزکلاف سادهکیلوگرم16,800 تومان
میلگرد 8 کلاف ساده نطنزنطنزکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده نطنزنطنزکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساده نطنزنطنزکلاف سادهکیلوگرم17,600 تومان
میلگرد 6.5 کلاف ساده نطنزنطنزکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
اسپادان آهن

قیمت میلگرد کلاف امیر آباد

نام محصولمحل تحویلنوع کلافواحدقیمتعملیات
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف کششی امیر آبادمازندرانکلاف کششیکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 6.5 کلاف ساختمانی امیر آبادمازندرانکلاف ساختمانیکیلوگرم17,200 تومان
میلگرد 8 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف ساده امیر آبادمازندرانکلاف سادهکیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 کلاف امیر آبادمازندرانکلاف آجدارکیلوگرم19,100 تومان
میلگرد 8 کلاف امیر آبادمازندرانکلاف آجدارکیلوگرم19,100 تومان
گلستان

قیمت میلگرد کلاف فولاد گلستان

نام محصولمحل تحویلگریدنوع کلافقیمتعملیات
میلگرد 5.5 کلاف ساختمانی فولاد گلستانگلستان3SPکلاف ساختمانی18,100 تومان
میلگرد 6.5 کلاف ساده فولاد گلستانگلستانساختمانیکلاف سادهتماس بگیرید
میلگرد 8 کلاف فولاد گلستانگلستانA3کلاف آجدار18,100 تومان
میلگرد 10 کلاف فولاد گلستانگلستانA3کلاف آجدارتماس بگیرید
میلگرد 12 کلاف فولاد گلستانگلستانA3کلاف آجدار18,100 تومان
فیلتر